Vervolg inzicht in herkomst van funds vanuit offertes (NGO)

Vanaf november 2019 (versie 20.0.01) kun je bij een Project (MPROJE) via de shortcut Funds registreren uit welke offerte (proposal/donor contract) de bijdrage afkomstig is. En omgekeerd kun je bij de Offertes (MOFFER) via de shortcut Toegewezen subsidie inzien aan welke projecten de subsidie/funding van de offerte is toegewezen.

Vanaf deze versie kun je nu ook aansturen welke proposals/donor contracts aan projecten gekoppeld mogen worden. In de Parameters Projecten (MPRPAR) zijn hiertoe de velden Vanaf – t/m offertestatus toegevoegd (zichtbaar als het registreren van subsidies is geactiveerd). Op deze manier kun je inregelen dat alleen funds uit definitieve c.q. bevestigde offertes aan projecten worden gekoppeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.02