Versturen van signaleringse-mails bij fiatteren verplichtingen verbeterd

Wanneer u verplichtingen ter fiattering aan uw medewerkers aanbiedt, kunt u hen via een automatische e-mailbericht erop attenderen dat er verplichtingen ter fiattering voor hen klaar staan. Dit stelt u in in de Parameters Verplichtingen (MGVPAR) in het onderdeel Procesgang met het veld Medewerkers in autorisatieroute mailen.

In deze versie is het versturen van de signaleringse-mails verbeterd. Er wordt nu pas een bericht verstuurd op het moment dat de betreffende persoon ook daadwerkelijk kan fiatteren. Voorheen gebeurde dit soms te vroeg.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.05