Verkooptarief werkelijk gebruik bepalen o.b.v. factuurtermijn

Bij Contracten (MKONTR) kunt u op regelniveau met het veld ‘Bedragbepaling’ aangegeven op welke manier u wilt factureren. Hierbij kunt u kiezen voor onder andere facturering op basis van werkelijk gebruik. Bij de contractregel kan vervolgens de prijsstaffel worden vastgelegd. Maandelijks kan bij de factureringsregels het werkelijke aantal worden ingevoerd, waarbij het systeem automatisch op basis van de prijsstaffel het te factureren bedrag bepaalt.

Bij de Parameters Service (MSOPAR) is het veld ‘Verkooptarief werkelijk gebruik bepalen o.b.v. aantal dagen factuurtermijn’ toegevoegd, waarmee u kunt instellen of het te factureren bedrag automatisch moet worden teruggerekend o.b.v. aantal dagen in de factuurtermijn. Wanneer u hiervoor kiest – en wanneer het geen gehele factuurtermijn betreft – worden alleen de werkelijke dagen in rekening gebracht bij de klant. Wanneer u niet hiervoor kiest, wordt het gehele factuurbedrag voor de gehele factuurtermijn gefactureerd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.09