Verhuurkosten doorbelasten op projecten en/of werkorders

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u verhuurkosten wilt doorbelasten op projecten en/of werkorders. Wanneer u hiervoor heeft gekozen, kunt u in de functie Orders (MORDER) bij het aanmaken van een verhuurorder, materieelverhuurorder en baliematerieelverhuurorder (met vaste debiteur) aangeven op welke projectfase of werkorder u de verhuurkosten wilt doorbelasten.

U heeft ook de mogelijkheid om vanuit de projecten- en werkorderadministratie deze verhuurorders in te voeren en te onderhouden. Hiervoor zijn in de volgende browsers diverse (aanmaak)acties en shortcuts toegevoegd:

  • Projecten (MPROJE) – shortcut Verhuurorders
  • Subprojecten (MPRSUB en MPROJE op subprojectniveau) – shortcut Verhuurorders
  • Projectfasen (MPRFAS en MPROJE op projectfaseniveau) – shortcut Verhuurorders en de (aanmaak)acties Nieuwe verhuurorder, Nieuwe materieelverhuurorder en Nieuwe baliematerieelverhuurorder
  • Werkorders (MWORDE) – shortcut Verhuurorders en de (aanmaak)acties Nieuwe verhuurorder, Nieuwe materieelverhuurorder en Nieuwe baliematerieelverhuurorder
  • Werkorderverantwoording (MWORDE – shortcut Verantwoording) – actie Verhuurorder(s) tonen

    Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) kunt u aangeven op welke grootboekrekening, afdeling en kostendrager de verhuuropbrengst moet worden geboekt. En bij de Artikelgroepen (MARTGR) kunt u instellen welke kostencomponent moet worden gebruikt om de verhuurkosten op het project of werkorder te verantwoorden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15