Verhuurkosten doorbelasten op projecten

Bij de Parameters Verkopen (MVKPAR) kunt u vanaf deze versie instellen of u verhuurkosten wilt doorbelasten op projecten. Wanneer u hiervoor heeft gekozen, kunt u in de functie Orders (MORDER) bij het aanmaken van een verhuurorder, materieelverhuurorder en baliematerieelverhuurorder (met vaste debiteur) aangeven op welke projectfase u de verhuurkosten wilt doorbelasten.

U heeft ook de mogelijkheid om vanuit de projectenadministratie deze verhuurorders in te voeren en te beheren. Hiervoor zijn in de volgende browsers diverse (aanmaak)acties en shortcuts toegevoegd:

  • Projecten (MPROJE) – shortcut Verhuurorders
  • Subprojecten (MPRSUB en MPROJE op subprojectniveau) – shortcut Verhuurorders
  • Projectfasen (MPRFAS en MPROJE op projectfaseniveau) – shortcut Verhuurorders en de (aanmaak)acties Nieuwe verhuurorder, Nieuwe materieelverhuurorder en Nieuwe baliematerieelverhuurorder
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15