Verhuisbericht personen aangepast

In verband met de optie om bij personen een uitgebreid adres te kunnen vastleggen, zijn ook in het Online Verhuisbericht (MMANAW) en de Verhuisberichten (MVERHB) de velden Afdeling en Subafdeling toegevoegd. Ook hier zijn deze velden alleen zichtbaar wanneer de nieuwe instelling in de Parameters CRM (MMAPAR) is geactiveerd.

Daarnaast is ook het Nummer mobiele telefoon bij beide verhuisberichten toegevoegd (bij personen), zodat hier voortaan ook de mogelijkheid bestaat om een 06-nummer aan te passen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02