Vereenvoudiging SEPA-incasso’s verder doorgevoerd (SEPA Direct Debit)

Met ingang van 20 november 2016 zijn de Europese richtlijnen voor SEPA-incasso’s aangepast. Zo is het onderscheid tussen de ‘eerste‘ en ‘volgende‘ incasso in een reeks vervallen voor zowel de standaard Europese incasso (Core) als de zakelijke Europese (B2B) incasso. Alle doorlopende incasso’s kunt u voortaan aanleveren als type ‘volgend’ (RCUR).

In deze versie zijn de velden voor het bijhouden van eerste en volgende incasso-opdrachten uit het systeem verwijderd. Ook zijn diverse controles op de ‘eerste’ of ‘volgende’ opdracht komen te vervallen. Dit betekent dat u alle incasso-opdrachten nu daadwerkelijk in één incassobestand bij uw bank kunt aanleveren zodra uw productieomgeving naar versie 11.0.08 is geüpgraded.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.08