Verbeteringen urenregistratie op dossiers, dossierbehandelingen, aantekeningen en hulpvragen

Het is al langere tijd mogelijk om uren te verantwoorden op Dossiers (MDOSSI), Dossierbehandelingen (MDOBEH), Aantekeningen (MAANTK) en Hulpvragen (MHULPV). De urenregels werden hierbij gekoppeld aan de bestemming ‘Relatie’ en met speciale velden kon worden aangegeven waarop de uren betrekking hadden.

Uit de praktijk kwam de wens om de uren voor de behandeling van dossiers en hulpvragen op een project te kunnen verantwoorden. In deze versie is deze optie toegevoegd. In het formulier van het dossier, dossierbehandeling en hulpvraag kunt u vastleggen op welke bestemming (relatie of project), projectonderdeel en/of activiteit de uren geschreven moeten worden. Bij de invoer van een nieuwe urenregel worden deze velden dan automatisch gevuld.

Daarnaast is de registratie van deze uren via de weekstaat in deze versie makkelijker geworden. Wanneer bij de urenregel voor bestemming ‘Project’ wordt gekozen, bestaat ook de mogelijkheid om aan te geven welk dossier, -behandeling, aantekening en/of hulpvraag het betreft.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18