Verbeteringen in het genereren van goederenontvangsten

Met de functie Genereren Goederenontvangsten (MGENON) is het mogelijk om vanuit lopende inkooporderregels een goederenontvangst te genereren. In deze functie zijn twee aanvullende opties toegevoegd:

  • Met de nieuwe actie Regels (de)selecteren kun je nu ook individuele records selecteren of de-selecteren. Op deze manier is het nu ook mogelijk om voor een subselectie de goederenontvangsten genereren.
  • In het inloopscherm Goederenontvangsten genereren is de optie toegevoegd om de bijbehorende regels tegelijkertijd ‘gereed’ te melden. 
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.01