Verbeteringen in de 2020 user interface

Op basis van feedback van klanten zijn in deze versie een aantal verbeteringen in de vormgeving van de 2020 user interface doorgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de uitlijning van bepaalde elementen geoptimaliseerd en de icoonafhandeling van het waarderen van prikbordberichten verbeterd.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.02