Verbeterde verwerking van betalingsverschillen in elektronische bankafschriften

Deze versie biedt u ook verbeterde mogelijkheden om betalingsverschillen bij de Elektronische Bankafschriften (MAFSCH) te registreren en verwerken. Bij het (handmatig) koppelen van openstaande posten (debiteuren) aan transactieregels kunt u aangeven of een verschil tussen het te koppelen bedrag en het openstaande saldo van de factuur is toegestaan. Wanneer er een verschil is, kunt u aangeven of het een deelbetaling of een betalingsverschil betreft. Hierbij wordt rekening gehouden met eventuele betalingskorting en kredietbeperking. Deze werking is vergelijkbaar met het Algemeen Boekingsprogramma (MALGBK). Ook bij de automatische matching binnen de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) wordt nu rekening gehouden met eventuele betalingskorting en kredietbeperking.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.22