Verbeterde planningssignalering in ‘Strokenplanning’

In de Strokenplanning Configuraties (MSTRPL) wordt voortaan ook aangegeven of bij een order de medewerker(s) nog niet volledig zijn ingepland. Zo wordt je erop geattendeerd dat er nog acties nodig zijn om de planning compleet te maken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 23.0.01