Verbeterde matching van debiteurenontvangsten

Bij het verwerken van de Elektronische Bankafschriften (VAFSCH) wordt in geval een debiteurenontvangst de bijbehorende IBAN voortaan automatisch vastgelegd bij de debiteur. In de functie Debiteuren (MDEBST) is hiervoor de shortcut Betaalrekeningen toegevoegd. Via deze shortcut kunt u de bankrekeningen raadplegen die de debiteur heeft gebruikt bij de betaling van facturen. U kunt hier ook zelf handmatig IBAN’s toevoegen of verwijderen.

De betaalrekeningen worden vervolgens weer gebruikt bij de functie Inlezen Elektronische Bankafschriften (VIMEAF) om een nog beter matchingsresultaat te kunnen behalen voor debiteurontvangsten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20