Velden ‘Nederlandse Bank’ vervallen in de Parameters Crediteuren

Bij de Parameters Crediteuren (MKRPAR) zijn in het onderdeel Automatisch betalen buitenland de velden ‘Bedrijfstak volgens De Nederlandse Bank’, ‘Datum machtiging van De Nederlandse Bank’ en ‘Briefnummer machtiging van De Nederlandse Bank’ verwijderd. Deze velden werden niet meer gebruikt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02