Veld ‘URL ProMEva’ verplaatst naar de functie ‘Interfaces’ (NGO-module)

AllSolutions beschikt over een submodule voor non-gouvernementele organisaties oftewel NGO’s. Deze submodule biedt de mogelijkheid om de fundtoekenning van een NGO volledig te registreren en te administreren binnen de projectadministratie, inclusief betrokken donoren en partners. Daarnaast biedt de module een koppeling met ProMEva.

In deze versie is in de Parameters Projecten (MPRPAR) het veld URL ProMEva verwijderd. De URL informatie wordt voortaan vastgelegd in de functie Interfaces (MINTFA). 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.08