Veld ‘Omschrijving webwinkel’ toegevoegd

Bij de Artikelen (MARTIK) is het veld ‘Webwinkel omschrijving’ toegevoegd, waarmee u een specifieke omschrijving voor het artikel in de webwinkel kunt vastleggen. Deze omschrijving wordt dan binnen de webwinkel getoond (in de kop van de detailpagina). Wanneer u hier geen specifieke webwinkel omschrijving invult, worden de (normale) omschrijving en (daarachter) de aanvullende omschrijving van het artikel weergegeven.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.09