Veld ‘logging’ toegevoegd bij interfaces van het type ‘Import’

In de functie Interfaces (MINTFA) is voor debug-doeleinden in het onderdeel Inloggen het veld Logging toegevoegd. Met dit veld kan worden ingesteld of aanroepen van de webservice gelogd moeten worden in de functie Performance Monitor (IPERFO). Met deze logging kan achteraf geraadpleegd worden welke calls op welke moment zijn gedaan. Dit onderdeel is alleen van toepassing bij webservices van het type ‘import’. Logging is overigens alleen mogelijk als er een gebruiker is opgegeven waaronder de webservice inlogt.

Belangrijk: Door logging wordt de webservice trager. Vooral de gedetailleerde logging is een zware belasting en mag alleen worden gebruikt voor debug doeleinden. Daarom wordt de gedetailleerde logging iedere nacht gereset naar standaard logging.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06