Veld ‘Factuurnummer crediteur’ toegevoegd

Met de submodule Declaraties Extern is het mogelijk om op een eenvoudige manier declaraties van diverse deelnemers aan een vergadering te registreren en te verwerken. Per vergadering kan voor elke deelnemer (crediteur) het gedeclareerde bedrag worden berekend en vastgelegd. Zodra de declaraties verwerkt worden, ontstaan voor de betreffende crediteuren automatisch openstaande posten, die vervolgens via de automatische betaalprocedure kunnen worden betaald. Door deze functionaliteit te gebruiken wordt voorkomen dat voor elke declaratie eerst een inkoopfactuur moet worden geregistreerd.

In de functie Declaraties (extern) (MDECLE) is het mogelijk geworden om bij de declaratieregels een ‘Factuurnummer crediteur’ vast te leggen. Het factuurnummer crediteur en de omschrijving van de declaratieregel worden automatisch ter informatie bij de openstaande post die uit de declaratieregel ontstaat, opgeslagen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.02