Veld ‘Correctie bovenwettelijke vakantie-uren’ bij normjaartaak

In het formulier met de normjaartaakgegevens bij een medewerker is in deze versie het veld ‘Correctie bovenwettelijke vakantie-uren’ toegevoegd. Er was al een veld aanwezig om de wettelijke vakantie-uren te corrigeren.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.08