Veld ‘Bedrijfsgroepcode’ vergroot van 4 naar 8 posities

Met Bedrijfsgroepen (MBDGRP) kunt u per bedrijfsgroep afwijkende gegevens van de debiteur, crediteur en relatie vastleggen in AllSolutions. U kunt bedrijfsgroepen hanteren per bedrijf of meerdere bedrijven in één bedrijfsgroep onderbrengen.

In deze versie is het veld Bedrijfsgroepcode vergroot van 4 naar 8 posities. Hiermee zijn de mogelijkheden voor het coderen van bedrijfsgroepen uitgebreid. Daarnaast is in de browser de actie Activeren toegevoegd. Met deze nieuwe actie kan gebruiker ‘allsol’ een bedrijfsgroep activeren.

Wanneer u van bedrijfsgroepen gebruik wilt maken, moet deze altijd in samenwerking met AllSolutions worden geactiveerd, aangezien de bestaande gegevens dan geconverteerd moeten worden. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.09