Veld ‘actief’ toegevoegd bij ‘Rapportdefinities’ (Financieel verslaggenerator)

In de functie Rapportdefinities (MRPDEF) is een veld toegevoegd waarmee je kunt aangeven of een definitie Actief wordt gebruikt. In combinatie met het filter houd je zo gemakkelijk de actieve definities in beeld.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.10