Vastleggen gebruiker die daadwerkelijk verplichting fiatteert/afkeurt

Met de functie Fiatteren Verplichtingen per Medewerker (MFVPMW) kunnen medewerkers in een fiatteringsroute verplichtingen controleren en fiatteren.

Vanaf deze versie wordt automatisch vastgelegd welke gebruiker de verplichting heeft gefiatteerd of afgekeurd. Met andere woorden, welke gebruiker daadwerkelijk op de bijbehorende actie heeft geklikt. Hiervoor zijn in de functie Verplichtingen (MVERPL) en Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFVPMW) de velden Fiatteur (gv07.gebruiker-fiat) en Afgekeurd door (gv07.afkeur-gebruiker) toegevoegd. Je kunt deze naar keuze zelf in de eigen weergave(n) opnemen.

De logging van de gebruiker die daadwerkelijk fiatteert, start zodra de upgrade naar de nieuwe versie heeft plaatsgevonden. Voor verplichtingen die al voor de upgrade zijn gefiatteerd, is deze informatie niet aanwezig.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02