Vastleggen gebruiker die daadwerkelijk inkoopfactuur fiatteert/afkeurt

Met de functie Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFIFMW) kunnen medewerkers in een autorisatieroute inkoopfacturen controleren en fiatteren voor betaling.

Vanaf deze versie wordt automatisch vastgelegd welke gebruiker de inkoopfactuur heeft gefiatteerd of afgekeurd. Met andere woorden, welke gebruiker daadwerkelijk op de bijbehorende actie heeft geklikt. Hiervoor zijn in de functie Inkoopfacturen (MINFKT) en Fiatteren Inkoopfacturen per Medewerker (MFIFMW) de velden Fiatteur (kr84.akk-gebruiker) en Afgekeurd door (kr84.afkeur-gebruiker) aan de browser toegevoegd. Je kunt deze naar keuze zelf in de (eigen) weergave(n) opnemen.

De logging van de gebruiker die daadwerkelijk fiatteert, start zodra de upgrade naar de nieuwe versie heeft plaatsgevonden. Voor inkoopfacturen die voor de upgrade zijn gefiatteerd is deze informatie niet aanwezig.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.02