Variabele velden gebruiken in tekst voor brief/e-mail bij mailing-run

In de Mailing-runs (MMAILP) kunt u sinds kort in het veld ‘Tekst voor brief/e-mail’ de tekst voor de brief of het e-mailbericht vastleggen. In het Briefformulier (MFORMB) en het E-mailformulier (MFORMM) kunt u de tekst uit dit veld met de volgende code opnemen:

  • <<brieftekst>> (in de brief)
  • <!–hEmailtekst–> (in de e-mail)

    Hierdoor hoeft u niet meer voor elke mailing-run per se een apart sjabloon te maken. Wanneer alleen de tekst in de brief of het e-mailbericht wijzigt ten opzichte van een eerdere mailing, kunt u hetzelfde sjabloon gebruiken. Op deze manier kunt u sneller en gemakkelijker de mailing uitvoeren en afhandelen.

    Vanaf deze versie kunt u in deze tekst ook variabele velden gebruiken. Het gaat hier om dezelfde velden die op andere plekken in de brief/e-mail kunnen worden gebruikt. In de helptekst bij het veld ‘Tekst voor brief/e-mail’ vindt u een overzicht van de beschikbare velden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.16