Valutavelden in offerte gestandaardiseerd

Bij het aanmaken of bewerken van Offertes (Proposals/Donor contracts) (MOFFER) in valuta zijn de beschikbare valutavelden in het onderdeel Valuta gelijk getrokken met de andere locaties in AllSolutions waar valuta wordt gebruikt. In verband hiermee is het veld Herberekenen offertebedrag in deze versie komen te vervallen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.13