Validatie op lengte BIC-code toegevoegd

In diverse programma’s is een validatie op de lengte van Bank Identifier Code (BIC) toegevoegd. Deze bestaat altijd uit 8 of 11 posities. Door de controle op het moment van invoer uit te voeren worden eventuele afwijkingen in het betaalproces eerder ondervangen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 21.0.10