Urenregistratie aantekeningen

Om de individuele belangenbehartiging van leden (relaties) beter te ondersteunen, zijn er binnen de submodule Dossiers diverse uitbreidingen doorgevoerd. Met de functie Hulpvragen (MHULPV) kunt u hulpvragen van leden (relaties) registreren, beheren en de afhandeling ervan bewaken. Het is hierbij mogelijk om documenten en notities (prikbord) bij de hulpvraag vast te leggen.

Een hulpvraag kan leiden tot een verdere behandeling. In dat geval wordt een behandelwijze opgesteld, en na fiattering hiervan wordt de behandeling daadwerkelijk opgestart. Met de functies Dossiers (MDOSSI) en Dossierbehandelingen (MDOBEH) kunt u de behandelingen beheren en bewaken.

Bij de hulpvragen, dossiers en (dossier)behandelingen kunt u Aantekeningen (MAANTK) vastleggen. Vanaf deze versie is het mogelijk om binnen de module Urenregistratie per aantekening de bestede tijd te registreren. De uren kunnen zowel met de zogenaamde Urenmonitor als met handmatige invoer binnen de (Eigen) Weekstaten (MUREIG/MURREG) worden ingevoerd. De urenregels worden gekoppeld aan de bestemming ‘Relatie’. De nieuwe velden ‘Dossiernummer’, ‘Vraagnummer’, ‘Behandelingsvolgnummer’ en ‘Volgnummer aantekening’ geven aan op welk(e) dossier, hulpvraag, behandeling en aantekening de urenregel betrekking heeft.

Bij de Parameters Urenregistratie (MUIPAR) kunt u instellen of uren op aantekeningen geregistreerd mogen worden. Wanneer de uren ook met de Urenmonitor geregistreerd kunnen worden, stelt u in de parameters in welke activiteit bij de automatisch aangemaakte urenregel wordt opgeslagen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.04