Urenregels genereren op basis van afspraken aangepast

Bij de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR) kunt u instellen of u afspraken automatisch als urenregel wilt laten aanmaken in de weekstaat. U kunt hiervoor in het onderdeel Urenverantwoording het veld ‘Urenregels genereren op basis van afspraken in agenda’ gebruiken, waarbij u kunt kiezen uit de volgende opties: ‘Geen’, ‘Zonder aantal uur’ en ‘Met aantal uur’.

In deze versie is deze functionaliteit gewijzigd. Voorheen werden de afspraken alleen overgenomen uit de agenda, wanneer er helemaal nog geen urenregels in de weekstaat aanwezig waren. Dit heeft als nadeel dat afspraken die worden aangemaakt in een week waarin al uren zijn geregistreerd, niet meer automatisch worden toegevoegd aan de weekstaat. Deze urenregels moesten dan handmatig worden ingevoerd of overgenomen met de actie Afspraken overnemen.

In deze versie is dit aangepast, zodat deze nieuwe afspraken wel automatisch worden toegevoegd en u hiervoor zelf geen aanvullende handelingen meer hoeft te verrichten.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.24