Updaten AllSolutions applicatie

De wereld om ons heen verandert en dit brengt ook wijzigingen in de wetgeving met zich mee. Zo is het per 1 januari 2016 niet meer mogelijk om rechtstreeks bedragen te storten op de zogenoemde WKA-depots bij de Belastingdienst (ook wel g-rekening genoemd). En sinds 1 mei 2016 is de VAR-regeling afgeschaft. Verder wordt met de komst van SEPA niet meer gewerkt met bank- en gironummers maar met IBAN en vindt per 20 november 2016 een vereenvoudiging in het incassoverkeer plaats. In de komende releases worden daarom een aantal onderdelen in het systeem ge├╝pdatet. Via de release notes wordt u over de aanpassingen ge├»nformeerd.

Belangrijk: In AllSolutions is het mogelijk velden flexibel voor andere doeleinden in te richten. Mocht dit in uw omgeving het geval zijn met velden die gerelateerd zijn aan bovenstaande onderwerpen, loopt u deze dan tijdens de acceptatiecheck goed na. Dit om te voorkomen dat bij de upgrade onverhoopt informatie uit deze velden verloren gaat.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.06