Uitvoering snapshots aan specifieke gebruiker toewijzen

Standaard worden de snapshots in de batch uitgevoerd onder de gebruiker die het snapshot heeft aangemaakt. Op het moment dat een snapshot via de batch wordt uitgevoerd, worden andere, handmatig gestarte opdrachten van deze gebruiker echter niet in behandeling genomen.

Daarom is het aan te bevelen om de snapshots onder een andere gebruikerscode in de batch te laten uitvoeren dan onder de gebruiker die het snapshot heeft aangemaakt. Het voordeel is dat ‘normale opdrachten’ (zoals reports of browser exports) van deze gebruiker dan direct in behandeling kunnen worden genomen. De gebruiker hoeft dan niet te wachten totdat het uitvoeren van het snapshot helemaal gereed is (wat soms langer kan duren).

Vanaf deze versie kunt u in de functie Snapshots (MSNAPS) bij elk snapshot in het onderdeel Instellingen aangeven onder welke gebruikerscode u deze wilt laten uitvoeren. U kunt dus ook ervoor kiezen om hiervoor een speciale gebruikerscode aan te maken waaraan u de snapshots toewijst.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.24