Uitbreidingen in de functie ‘Eigenaren’

In de functie Eigenaren (MEIGKD) kun je de eigenaren vastleggen van de configuraties die je gebruikt. In deze versie is het veld Overlap controleren gewijzigd van een checkbox naar een combobox. (Met deze indicatie wordt aangegeven of er bij het activeren van (balie)materieelverhuur een controle op overlap moet plaatsvinden). Hierbij zijn nu de volgende opties beschikbaar:

  • Nee: Er wordt geen controle op overlappende orders uitgevoerd.
  • Ja – zachte controle (alleen signalering): Bij een zachte controle kun je deze bij het invoeren of wijzigen van een order uitzetten (vergelijkbaar met de controle op doublures bij de relaties).
  • Ja – harde controle: Bij een harde controle kun je deze bij het invoeren of wijzigen van een order niet overrulen.

Daarnaast zijn in het geval van een derde partij als eigenaar (eigenaar is verhuurder) de velden Debiteurnummer inhuurconfiguraties en Algemene site inhuurconfiguraties toegevoegd. Hier kun je respectievelijk de debiteur en de site vastleggen waar configuraties van deze eigenaar, die uit huur komen, naartoe verhuisd worden.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.07