Uitbreiding velden in factuurtekst betalingsconditie

In de functie Betalingscondities (MBETKN) kunt u per conditie een factuurtekst ingeven. In de factuurtekst kunnen enkele variabelen worden gebruikt. Met het oog op SEPA-incasso’s zijn hier vier variabelen aan toegevoegd:

  • Machtigingskenmerk
  • IBAN-nummer
  • BIC-code
  • Naam incassant

Bij gebruik op de factuur (met automatische incasso) worden deze variabelen dan automatisch gevuld. Hiermee kunt u de factuur als pre-notificatie voor de debiteur gebruiken. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.05