Uitbreiding alert ‘Openstaande ziekmeldingen’

Met alerts kun je personen automatisch attenderen op uit te voeren werkzaamheden (via de Alerts Monitor en via e-mail) ter bewaking en ondersteuning van de workflow.

Bij de alert Openstaande ziekmeldingen (ap060) is de instelling ‘Welke ziekmeldingen tellen’ toegevoegd. Met deze instelling kun je voortaan specifieker aangeven welke gegevens je wilt laten intellen. Dit geeft je meer flexibiliteit in het gebruik van deze alert.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 22.0.04