UBL-bestand voor elektronische facturering uitgebreid

In de Parameters AllSolutions (MZZPAR) kunt u het elektronisch factureren activeren. In dat geval kunt u bij de Debiteuren (MDEBST) aangeven of u deze elektronisch wilt factureren en zo ja, naar welk e-mailadres de factuur wordt verstuurd. Hierbij kunt u ook instellen of u naast de elektronische factuur in PDF-formaat ook nog automatisch een UBL-bestand wilt meesturen. Een UBL-bestand is een bestand in XML-formaat dat de metadata van een factuur bevat. Het UBL-bestand wordt gebruikt voor het uitwisselen van factuurgegevens tussen verschillende softwarepakketten.

In deze versie is het UBL-bestand verder uitgebreid. Zo worden voortaan ook het KvK-nummer en het correspondentieadres in de metadata opgenomen. Op deze manier kunnen deze gegevens ook door het ontvangende softwarepakket (automatisch) worden ingelezen en eventueel geboekt.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.05