Transporten uitgebreid naar werkorders

Vanaf deze versie is het mogelijk de transporten te registreren van machines die via werkorders worden gerepareerd. In de browser met Transporten (MTRANS) is daarom een nieuw filter op Transportsoort beschikbaar. Daarnaast zijn in de weergave de kolommen werkordernummer, omschrijving en transportkosten toegevoegd. 

Bij het registreren van een transport vanuit een werkorder zijn verder de velden Transportsoort, Ordernummer, Werkorder en Transportkosten ter informatie aan het invulscherm toegevoegd. 

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.08