Transactiesoort en subtransactiesoort bij (factuur)mutatie vastgelegd

Met de shortcut Mutaties in de browsers met Openstaande posten (MWZOPD/MWZOPK) kunt u per factuur zien op welke momenten er een (deel)betaling is gedaan/ontvangen. Vanaf deze versie wordt automatisch de transactiesoort en eventuele subtransactiesoort van de transactieregel uit het elektronisch bankafschrift opgeslagen bij de (factuur)mutatie. De (sub)transactiesoort geeft u bijvoorbeeld meer inzicht waarom een bepaalde incassopost is gestorneerd. Deze kolommen worden automatisch aan de standaard weergaven toegevoegd. Heeft u eigen weergaven in deze browsers aangemaakt, dan kunt u deze kolommen zelf hieraan toevoegen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18