Toelichting bij voorzieningen vastleggen

In deze versie is het mogelijk geworden om per voorziening die wordt getroffen voor een subproject of projectfase, een nadere ‘Toelichting’ vast te leggen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.01