Tekstopmaak tekstpagina’s uitgebreid met superscript en subscript

Met de functie Pagina’s (MPAGIN) kunt u tekstpagina’s en featurepagina’s aanmaken en beheren. Vanaf deze versie kunt u tekstpagina’s ook in superscript en subscript opmaken.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18