Tekst voor brief/e-mail bij mailing-run vastleggen

In de Mailing-runs (MMAILP) kunt u vanaf deze versie in het veld ‘Tekst voor brief/e-mail’ de tekst voor in de brief of het e-mailbericht vastleggen. In het Briefformulier (MFORMB) en het E-mailformulier (MFORMM) kunt u de tekst uit dit veld met de volgende code opnemen:

  • <<brieftekst>> (in de brief)
  • <!—hEmailtekst–> (in de e-mail)

    Hierdoor hoeft u niet meer voor elke mailing-run per se een apart sjabloon te maken. Wanneer alleen de tekst in de brief of het e-mailbericht wijzigt ten opzichte van een eerdere mailing, kunt u hetzelfde sjabloon gebruiken. Op deze manier kunt u sneller en gemakkelijker de mailing uitvoeren en afhandelen.

    Het veld is ook opgenomen in het mergebestand dat in MS Word kan worden gebruikt om een document samen te voegen. Daarnaast kan het veld ook worden gebruikt in de functie Versturen Webformulieren (VENQTS).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.15