Tekst e-mailbericht bij elektronisch verzonden documenten instelbaar

Bij de Formulieren (MFORMC) die elektronisch worden verzonden, heeft u voortaan de mogelijkheid een specifieke tekst in de begeleidende mail opnemen. Het gaat hierbij onder andere om de aanmaningen, rekeningoverzichten, betalingsspecificaties, cursusuitnodigingen en (logistieke) inkoopopdrachten. (Voor de elektronische facturen was het al mogelijk om een tekst in te instellen.) Dit geeft u meer flexibiliteit om een specifieke begeleidende tekst te kunnen opnemen per type document.

Wanneer per openstaande post wordt aangemaand (instelling bij de debiteur), kunt u vanaf nu in de tekst van de mail ook een link opnemen, waarmee de debiteur de aangemaande factuur eenvoudig online kan betalen. Deze link wordt overigens alleen opgenomen, wanneer de bijbehorende factuur elektronisch is verzonden en u de debiteur hierbij ook de mogelijkheid heeft geboden deze factuur online te betalen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.20