Te factureren mutaties wijzigen

In de functie Werkorders (MWORDE) heeft u via de shortcut Mutaties inzicht in de uren en kosten die op een werkorder zijn verantwoord. In de praktijk is het gewenst om de te factureren aantallen en bedragen nog te kunnen aanpassen, voordat de conceptfactuur wordt gegenereerd. Vanaf deze versie kunt u in deze browser bij de mutaties die nog niet zijn gefactureerd, het te factureren aantal en/of bedrag wijzigen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.07