Subtotaalcodes aanmaken bij importeren grootboekrekeningen

Met de functie Importeren Grootboekrekeningen (VIMGRB) kunt u op basis van een ingevuld excelbestand nieuwe grootboekrekeningen aanmaken. In deze versie kunt u aangeven of u niet bestaande subtotaalcodes automatisch in het systeem wilt laten aanmaken. Deze subtotaalcodes kunt u dan achteraf handmatig voorzien van een omschrijving.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.11