Subafdeling toegevoegd

In de volgende functie is een filter en detailleringsniveau op ‘Subafdeling’ toegevoegd:

  • Informatie Ziekteverzuim (obv Urenregistratie) (IURVRZ) – incl. detailleringsniveau
Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.09