Status subproject wijzigen bij aanmaken subproject

Vanaf deze versie kunt u in de functie Projecten (MPROJE) bij het aanmaken van een subproject al de gewenste status invoeren. Voorheen stond het veld Status bij het aanmaken dicht.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 10.0.18