Status mailing-runs toegevoegd

Bij de Mailing-runs (MMAILP) is het veld Status toegevoegd. Dit veld geeft aan of er bij een mailing-run een verwerking loopt. Mailings die ‘in behandeling’ zijn, kunnen niet (opnieuw) worden gegenereerd of uitgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat een gebruiker dezelfde verwerking dubbel uitvoert. Dit komt de performance ten goede.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.05