Standaardcontroles uitgevoerd bij plannen vanuit leerlingdossiers met DBC-activiteiten

Bij gebruik van de Careweb module kunnen er projecten zijn waaraan een leerlingdossier is gekoppeld van het dossiertype ‘DBC’. Bij dit type leerlingdossiers kan een voorgedefinieerd DBC-behandelschema (MDBCSC) worden toegevoegd, bestaande uit een set van DBC-activiteiten (MDBCAK).

Wanneer DBC-activiteiten zijn toegevoegd aan een leerlingdossier, dan kunnen op die plaats medewerkers en uitvoerdata/tijden worden toegevoegd. Hieruit ontstaan op de achtergrond planningsregels voor de medewerker. Wanneer op deze manier medewerkers worden ingepland, houdt het systeem voortaan ook rekening met de planningscontroles zoals zijn ingesteld in de Parameters Capaciteitsplanning (MKPPAR).

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.06