Sjablonen via wildcards voor meerdere afdelingen instelbaar

In de functie Formulieren (MFORMC) vindt u alle documentformulieren die het systeem gebruikt. Per formulier legt u vast welke sjablonen u wilt gebruiken. Daarnaast heeft u via de shortcut Documentsets inzicht in de documenten die op basis van de gekoppelde sjablonen zijn gegenereerd.

Vanaf deze versie kunt u bij het vastleggen van sjablonen in het veld ‘Afdeling’ gebruik maken van de wildcards ‘.’ en/of ‘*’. Dit geeft u de mogelijkheid om één sjabloon voor meerdere afdelingen in te richten. Het teken ‘*’ in de afdelingscode staat hierbij voor een reeks willekeurige tekens en het teken ‘.’ voor één willekeurig teken. Voorbeeld:

  • 616 = Het sjabloon geldt alleen voor afdeling 616.
  • 61* = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen die beginnen met de karakters ’61’.
  • 6.. = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen die beginnen met het karakter ‘6’ en daarachter nog twee willekeurige anders karakters.
  • * = Het sjabloon geldt voor alle afdelingen.

(Houd u er rekening mee dat de afdelingscode standaard maximaal 4 tekens kan bevatten.)

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.03