Signalering van aanpassingen die werking REST API kunnen beïnvloeden

Bij de upgrade kunnen aanpassingen in de software worden doorgevoerd die de werking van de REST API koppeling(en) kunnen beïnvloeden. Daarom wordt dit voortaan gesignaleerd bij het uitvoeren van de upgrades.

Zijn er in je omgeving een of meerdere koppelingen via de REST API actief? Dan vind je in de automatische e-mails de je voor de upgrade ontvangt, voortaan een overzicht van de programma’s waarin een aanpassing is doorgevoerd. Je hebt dan de mogelijkheid om tijdens de acceptatiecheck de werking van de REST API op deze functies te controleren en – waar nodig – aan te passen.

Goed om te weten: In elke upgrade worden ook verbeteringen en bugfixes doorgevoerd die niet specifiek benoemd worden in de release notes. Het kan dus zijn dat je in de e-mailsignalering meer programma’s ziet dan in de release notes zijn vermeld. De bijbehorende functies kun je herleiden de eerste 6 tekens van de code in te toetsen in de metasearch van je omgeving.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 20.0.01