Shortcuts bij planbord configuratie

In het planbord van de configuratie zijn de acties Gekoppelde medewerkers en Verhuurorder tonen verplaatst. Deze zijn voortaan als shortcuts in het scherm opgenomen.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 11.0.03