Shortcut ‘Subsidiemutaties’ toegevoegd bij projectfasen (NGO-module)

Bij de Projectfasen (MPRFAS) van Projecten (MPROJE) is de shortcut Subsidiemutaties toegevoegd. Zo heb je ook op dit niveau voortaan inzicht in de subsidiemutaties.

Deze informatie behoort tot de volgende release(s): 12.0.12